HDV Cultureel Centrum Medine Raalte / Moskee Raalte / Medine Camidiyanet
Gekoppeld aan ISN Diyanet


1

Welkom op onze website.
info@medineraalte.nl
Oude Molenweg 5
8102 EK Raalte
Mobiel: 0572-36 43 89


Verkoop Turks Pizza
Meld u aan bij Twitter of facebook!


Rondleiding in onze Moskee?
Dit kan incl. hapje en een drankje.

Maak een afspraak >>>Hoe is Islamitische stichting Medine Opgericht?

Medine is in 2004 opgericht door de Turkse gemeenschap in Raalte. Raalte telt +/- 75 Turkse huishoudens.
Er was behoefte aan een Moskee en een ontmoetingsplek waar jong en oud bij elkaar kunnen komen.
Afgelopen jaren is Medine bekend geworden door veel activiteiten en opendagen te organiseren.

Wij vinden dat iedereen moet weten wat er allemaal afspeelt bij Medine en wat wij allemaal doen!
Hoe zit Islam in elkaar, hoe bidden wij, waar moeten wij ons aan houden? Om hier achter te komen organiseren wij regelmatig rondleidingen voor groepen zoals voor scholen en instellingen. Hier wordt alles uitgelegd over de Islam, Koran, bidden etc.

Wij houden ons niet alleen bezig met het geloof maar ook met het Culturele gebeuren. Bij ons pand hebben wij een kantine waar je kan biljarten, tafeltennis, TV kijken etc., er worden ook cursussen en informatieavonden gehouden. Ook buiten het pand worden activiteiten georganiseerd. Deze organisaties worden door de vrouwengroep en door de jongerengroep georganiseerd. Het bestuur ondersteunt alle activiteiten en houd zich veel bezig met algemene zaken.


Naam Medine, waar komt dat van daan???
Medina (Ar:: المدينة المنورة, al Madīnah al Munawwarah, de Lichtende Stad) is een stad in het westen van Saoedi-Arabië, 320 kilometer ten noorden van Mekka. De stad had in 2006 1 300 000 inwoners. Mohammed, boodschapper van de islam, is hier gestorven. In pre-islamitische tijden werd de stad Yathrib genoemd.

Voor de komst van Mohammed woonden er twee Arabische stammen, te weten Aws en Khazraj, en drie Joodse, te weten Banu Qurayza, Banu al-Nadir en Banu Qaynuqa. Na Mohammeds komst waren er nog drie groepen, de Ansaar, de Muhajirun en de Munafiqun, de Huichelaars, zij die zich niet openlijk tegen Mohammed keerden, maar ook geenszins van plan waren hem openlijk te steunen.[1] In de stad was behoefte aan een bemiddelaar tussen Arabische stammen, joden en christenen. Er werd in het geheim met de stammen Aws en Khazraj een verdrag gesloten, waarin werd vastgelegd dat Mohammed de politieke aangelegenheden van de stad zou beslechten en zijn geloof mocht prediken.[2]

In 622 vertrok Mohammed uit Mekka (de hidjra, het begin van de islamitische jaartelling) en vestigde hij zich met de emigranten uit Mekka in Yathrib. Yathrib werd door zijn joodse inwoners aangeduid met de Aramese naam Medinta ("stad") en volgens sommigen werd dit door Mohammed veranderd in Medina,[3] waar andere bronnen zeggen dat de naam Madinat un-Nabi (de stad van de Profeet) werd, waarvan pas later de internationaal bekende naam Medina is afgeleid.

Onder de eerste opvolgers van Mohammed bleef Medina het centrum van het groeiende islamitische rijk. Ali verliet Medina in 656. Moe'awija I, stichter van de Omajjaden-dynastie verschoof het politieke centrum naar Damascus in Syrië. In religieus opzicht heeft Medina haar belang nooit verloren. Door de eeuwen heen brachten vele moslims een bezoek aan de stad, met name vlak voor of vlak na de hadj.[4]

Het is de tweede heilige stad van de islam. De heiligste stad is Mekka, waar de Ka'aba zich bevindt. Jeruzalem is de derde heilige stad van de islam, gevolgd door Damascus. In Medina bevindt zich de Moskee van de profeet, waar volgens de overlevering Mohammed begraven ligt. Langs de moskee van de Profeet is Jannatul Baqi gelegen de bekendste islamitische begraafplaats. Op deze begraafplaats liggen veel familieleden en metgezellen van Mohammed, maar ook de islamitische geleerde Malik ibn Anas. Ibn Anas was de centrale figuur in de rechtsschool van Medina.[1] Aanhangers van deze school werden ook wel ahl al-Madina (Mensen van Medina) genoemd, maar op den duur werd Malikieten hun benaming[1].

In Medina is ook de Islamitische universiteit van Medina gevestigd. Deze universiteit wordt door studenten van verschillende afkomsten bezocht. Deze stad wordt door veel pelgrims bezocht voordat zij de hajj, de bedevaart doen. Ook duizenden mensen uit Nederland en België gaan hier jaarlijks naar toe.

'Medina' betekent stad in het Arabisch. Veel Arabische steden kennen vandaag de dag een oud stadsdeel, vaak omringd door muren, dat de 'medina' genoemd wordt. Copyright 2008 © Stichting Medine Raalte